Filosofen

På filosofen er det 19 barn i 3-4 års alderen. Vi er to pedagoger, en barne- og ungdomsarbeider og en pedagogisk medarbeider

På Filosofen er vi gode til å undre oss. Det å undre seg sammen med barna, stille spørsmål som leder til nye spørsmål, spørsmål som ikke alltid har et svar! Personalet prøver å fange hva barna er opptatt av for så å bygge videre på dette i lek og samspill.

På Filosofen er lek og vennskap viktig!