Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og barnas hjem. De skal også arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Samarbeidsutvalget skal bestå av en representant fra foreldrene på hver avdeling, samt tilsvarende antall fra personalet. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Representanter velges for 1 år om gangen, men det er ønskelig med gjenvalg for å sikre kontiunitet i utvalget.

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv og velger sin leder.

Samarbeidsutvalget er underalgt eierstyret.

Styrets leder har rett til å delta på Samarbeidsutalgets møter

Daglig leder har møte,-tale og forslagsrett i Samarbiedsutvalget.

 

Kontaktinfo: su.fetsundbarnehage@gmail.com

 

Samarbeidsutvalget består av:

Oppdager`n:

Representant: Martina Hodne

Vara: Tamara Vasic

 

Filosofen:

Representant:Hinh Tran

Vara: Christina Jensen

 

Utforsker`n:

Representant: Svanhild Eid

 Vara: Caroline Weiseth

 

Oppfinner`n:

Representant: Emelie Lorenzatti ( leder for Samarbeidsutvalget)

Vara: Guro Størseth

 

 Ansattes representanter:

Aylin Gustavsen, Thatpicha Kikut, Amphon Hoffbakken og Tone Stokkebekk