Velkommen til barnehagen vår!

Fetsund barnehage er en privat, foreldreeid barnehage, som åpnet i 1999. Vi er en Reggio Emilia-inspirert barnehage med fokus på sosial kompetanse, språk og det fysiske miljøet. Barnehagen vår skal være en lærende arena, hvor holdningskapende arbeid står sentralt. Reggio Emilia - filosofien har blitt et begrep som står for en filosofi som har blitt utviklet de siste 50 årene i de kommunale barnehagene i den nord - italienske byen Reggio Emilia. Filosofien har vakt stor interesse og engasjement i mange deler av verden, og har i dag en sterk forankring i Skandinavia.

Fetsund barnehage har pr.i dag 62 barn og 18 ansatte. Det er fire avdelinger, to avdelinger med barn fra 1 - 2 år, og 2 avdelinger med barn fra 3-5 år.

Vår visjon er: "DET SKAL VÆRE TRYGT OG GODT Å VÆRE MEG I FETSUND BARNEHAGE". Vi mener at det å hjelpe barna til å utvikle sosial kompetanse, er grunnmuren for all videre læring.

Vi ønsker at det fysiske miljøet skal fremme det pedagogiske arbeidet. Materiell og leker skal være innbydende og tilgjengelig. Rommene i seg selv skal være en tredje pedagog,- det vil si at rommet skal innby til skapende virksomhet. Vi voksne skal være delaktige, støttende og tilstede.

Vil du lese mere om Reggio Emlila, - se egen flik om dette her på hjemmesiden.