Her kan du lese Rammeplanen for barnehager

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/