Forebyggende arbeid i Fetsund barnehage

Fetsund barnehage skal jobbe systematisk for å forebygge omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. I Norge utsettes titusener av barn for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep i løpet av oppveksten. Mange av disse barna vokser opp uten at noen får vite om det. I Fetsund barnehage anser vi det som vår aller viktigste jobb å snakke barnas sak,- hvis ikke vi gjør det, hvem skal da gjøre det? Vi må gjøre det vanskeligere å være overgriper, og lettere å være barn.