Barnehagens samarbeidspartnere

Når vår egen kompetanse om barn kommer til kort, er det betryggende å ha flere samarbeidspartnere man kan få råd og veiledning fra. Fetsund barnehage samarbeider blant annet med: Helsestasjon, PPT & barnevern.