ReMida

ReMida har sin opprinnelse i Reggio Emilia i Italia. Det begynte som et samarbeid mellom kommunen, Reggio Children, det kommunale renovasjonsselskapet og det lokale næringslivet. Ideen var å skaffe frem, stille ut og tilby et utvalg av gjenbruksprodukter, overskudds-materialer og feilvarer til pedagogisk virksomhet, lek og andre kreative aktiviteter.

 

Med ReMida arbeider vi med å fremme ideen om at kasserte materialer kan
sees som ressurser og ikke som avfall. I vår utebod sorterer vi gjenbruksavfall og bruker det på nytt til formingsmateriell m.m. Vi tar imot alt av gjenbruksmateriell, som for eksempel korker, kartonger og plastemballasje.

Navnet ReMida er sammensatt av to begreper.
Re er en forkortelse for rex eller konge. Mida
viser til kong Midas. Sagnet om ham sier at kongen ønsket seg, at alt han rørte
ved ble til gull. Kong Midas erfarte etter hvert at denne egenskapen ikke bare
var bra fordi han dermed hverken kunne spise eller drikke. Så moralen er at alle
materialer er verdifulle i seg selv, og at de også kan gi verdi til dem som
bruker dem.