Oppdager`n

Oppfinner`n er en småbarnsavdeling for 1 - 2 åringer med 12 barn, 2 pedagoger og 2 pedagogiske medarbeidere

Her er vi opptatt av å skape trygge rammer. Vi er opptatt av å skape gode stasjoner som vekker barnas interesse, nysgjerrighet og innbyr til lek. Vi som jobber her er tilgjengelig og tilstede for barna på gulvet under lek og samvær. Støtte og veiledning er gode arbeidsmetoder vi bevisst bruker. Vi jobber mye med at barna skal trives utendørs. Det er meget viktig, fordi det vil være en del av barnas hverdag i flere år fremover.