Velkommen til barnehagen vår!

Fetsund barnehage er en privat, foreldre-eid barnehage, som åpnet i 1999. Vi er en Reggio Emilia-inspirert barnehage med fokus på sosial kompetanse, språk og det fysiske miljøet. Barnehagen vår skal være en lærende arena, hvor holdningsskapende arbeid står sentralt. Vi har som mål at barna skal være mest mulig robuste og mestringsklare når de starter på skolen.

Fetsund barnehage har pr.i dag 60 barn og 18 ansatte. Det er fire avdelinger, to avdelinger med barn fra 1 - 2 år, og 2 avdelinger med barn fra 3-5 år. Vi har en svært god bemanningstetthet, med 3,5 barn pr.ansatt. Dette, i tillegg at vi oppfyller kravet om antall pedagoger, gjør at vi skal være godt rustet til å møte hvert enkelt barn og legge til rette for en trygg og god barnehagehverdag for alle.

Vår visjon er: "DET SKAL VÆRE TRYGT OG GODT Å VÆRE MEG I FETSUND BARNEHAGE". Vi mener at det å hjelpe barna til å utvikle sosial kompetanse, er grunnmuren for all videre læring.

Vi ønsker at det fysiske miljøet skal fremme det pedagogiske arbeidet. Materiell og leker skal være innbydende og tilgjengelig. Rommene i seg selv skal være en tredje pedagog,- det vil si at rommet skal innby til skapende virksomhet. Vi voksne skal være delaktige, støttende og tilstede.

Vil du lese mere om Reggio Emlila, - se egen flik om dette her på hjemmesiden.