Søke plass

I Lillestrøm kommune har vi et felles søknadsskjema for kommunale og private barnehager, som du fyller ut ved søknad om plass. Søknadsskjemaet finner du her:

https://www.lillestrom.kommune.no/barnehage/soke-eller-bytte-barnehageplass/

 

Hvis du trenger hjelp til å legge inn søknaden elektronisk, ta kontakt med barnehagen så kan vi hjelpe deg.