Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og barnas hjem. De skal også arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Samarbeidsutvalget er lovpålagt og det skal bestå av en representant fra foreldrene på hver avdeling, samt representanter fra personalet. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Representanter velges for 1 år om gangen, men det er ønskelig med gjenvalg for å sikre kontiunitet i utvalget.

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv og velger sin leder.

Samarbeidsutvalget er underalgt eierstyret.

Styrets leder har rett til å delta på Samarbeidsutalgets møter

Daglig leder har møte,-tale og forslagsrett i Samarbiedsutvalget.

 

Kontaktinfo: su.fetsundbarnehage@gmail.com

 

Samarbeidsutvalget består av:

Oppdager`n:

Representant:

Vara:

 

Filosofen:

Representant:

Vara:

 

Utforsker`n:

Representant: Kathrine Hamre

 Vara:

 

Oppfinner`n:

Representant:

Vara:

 

 Ansattes representanter:

Amphon Hoffsbakken og Natalia Rogala

Varaer: Karoline Rognhaug og Janne Malerud