Styret


•Styret velges på årsmøtet.
•Styret består av 6 medlemmer inkludert varamedlem.
•De ansatte skal ha 2 av representantene.
•Styret velger selv sin leder og nestleder blant styremedlemmene
•Funksjonstiden for styrets medlemmer er 2 år.
•Styret kan fatte vedtak når minst 4 medlemmer er til stede, her iblant leder eller nestleder.

•Ved utmelding av andelslaget opphører tillitsverv
•Daglig leder har møterett og uttalelesrett i styret
•Styrets ansvarsoppgaver er:
◦det administrative, som for eksempel økonomi
◦personalet
◦ansettelse av daglig leder

 

 

 Styret består av:

  • Styreleder: Siri Lunde Heggebø (Oppfinner`n / Oppdager`n)
  • Styremedlem: Emelie Lorenzatti ( Oppfinner`n)
  • Styremedlem: Katrine Hamre
  • Varamedlem: Andreas Rinden
  • Styremedlem, ansattes representanter: Maya Enger og Emilie Hexeberg Bjørk
  •  Daglig leder: Janne Madshus. Møteplikt og uttalelsesrett, ingen stemmerett.