Planleggingsdager barnehageåret 2020 / 2021

 

 Planleggingsdager for barnehageåret 2020 / 2021:

 

Mandag 3.august 2020

Tirsdag 4.august 2020

Fredag 30.oktober 2020

Mandag 4.januar 2021

Fredag 14.mai 2021