Planleggingsdager barnehageåret 2019 / 2020

 

 Planleggingsdager for barnehageåret 2019 / 2020:

 

Torsdag 1.august 2019

Fredag 2.august 2019

Torsdag 2.januar 2020

Fredag 3.januar 2020

Fredag 22.mai 2020