Søke barnehageplass hos oss?

Skal du søke barnehageplass og ønsker å se hvordan vi har det? Da er du hjertelig velkommen til oss TIRSDAG 18. FEBBRAR FRA 12:00 - 14:00. Husk også søknadsfristen for hovedopptaket som er 1.mars 😊

Når du får barnehageplass hos oss, blir du invitert inn til lekegrupper 1 gang i uka før sommeren, for å bli kjent med oss og de andre barna. På denne måten får foreldre og foresatte også tid til å bli kjent med hverandre. Velkommen til oss 😊❤️